Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Teks MC Pengajian Bahasa Jawa

Teks MC Pengajian Bahasa Jawa

Islamtwins.com - Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi teks MC pengajian Bahasa Jawa. Pengajian merupakan salah satu tradisi yang masih sering dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk dalam budaya Jawa.

Melalui teks pembawa acara bahasa jawa pengajian singkat ini, kita akan menghormati dan memperkuat budaya lokal kita dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Yuk, simak teks MC pengajian Bahasa Jawa yang akan fakhri tulis berikut ini.

Teks MC Pengajian Bahasa Jawa

Nguri-uri Budaya Lokal Lumantar Basa Kita Dhewe

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul di malam yang berbahagia ini. Semoga kita senantiasa dalam lindungan-Nya. Amin.

(Sambutan)

Nuwun sewu ingkang meniko saged kula sampaikan wonten awit-awit pengajian ingkang manfaat saking perlawanan kita masyarakat Jawa. Sampun sejak jaman dulu, pengajian iki tansah dadi salah sawijining wahana kanggo nganti-antosan amal ibadah, pamahayu agama, lan kateluhi wewatannya. Ing kutha-kutha Jawa, pengajian tetep kasedhiya dadi piranti kanggo njalin kesejatian kaweruh, kang melu jaman tur kabudayan.

(Sambutan)

Mangga supados kita badhe mapan kanthi kawicaksanaan, manah marang sangkan paraning dumadi, lan tetep bener marang dalan sing bener inggih kang nganti sajatining abdi. Kula lan saha kulo pribadi ngaturaken panjenengan sampun seka pisan kaya duwe keistimewaan, tumut purna welas asih, lan sarasehan, sing tau dipunbacem marang panjenengan kanthi sae supados panjenengan ngrasakake manfaat saka pengajian iki.

(Materi Pengajian)

Saiki ayo dirembug sathithik isine panliten iki. Kita badhe ngrembag salah satunggaling piwulang ingkang kebak kawicaksanan, inggih menika wigatosipun njagi paseduluran ing padintenan. Ing ajaran agama kita, njaga hubungan sing apik karo wong liya minangka préntah sing penting banget. Ing basa Jawa, sesambungan sing rukun lan apik karo wong liya diarani "urip iku rukun".

Urip iku rukun mulangake supaya kita ngurmati, ngurmati, lan tetulung ing saben dinane. Sajeroning nindakake urip iku rukun, kita kudu tansah ngudi tali silaturahim karo kulawarga, tangga teparo, kanca, lan uga karo masyarakat luas. Kita uga dielingake supaya ora mbedakake suku, agama, ras, lan golongan sajrone njalin persahabatan.

(Bagian Terakhir)

Tatapiipun kulo panjenengan dumateng dados mardika inggih. Dhumateng sosok utomo marang masyarakat, supados anten mbenaran ing rahayu, urip iku rukun, lan ajining dhiri marang ketentraman lahir lan bathin.

Semono uga sinaune wektu iki. Muga-muga apa sing wis dirungokake lan disinaoni bisa mupangate lan migunani kanggo kita kabeh. Tetep ngugemi nilai-nilai kearifan lokal lan budaya kita. Maturnuwun kawigatosanipun, nyuwun pangapunten menawi wonten atur-atur ingkang kirang mranani penggalih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Contoh Teks Pembawa Acara Pengajian Bahasa Jawa

Contoh Teks Pembawa Acara Pengajian Bahasa Jawa

Demikian ulasan fakhri mengenai teks mc pengajian bahasa jawa singkat mengenai Menghormati Budaya Lokal Melalui Bahasa Kita Sendiri. Semoga teks MC bahasa jawa pengajian singkat ini bermanfaat.

Posting Komentar untuk "Teks MC Pengajian Bahasa Jawa"