Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Contoh Teks Mc Bahasa Jawa Acara Maulid Nabi

Teks Mc Bahasa Jawa

Islamtwins.com - Dalam rangka mempermudah kalian sebagai pembawa acara, berikut fahri sajikan contoh teks mc bahasa jawa acara maulid nabi Muhammad SAW lengkap dengan susunan acaranya.

Contoh teks MC ini dirangkai dengan ringkas, padat, dan jelas agar mudah dipahami serta nyaman digunakan oleh pemula.

Baca Juga Contoh Teks Susunan Acara Upacara Hari Santri 22 Oktober

Maka tanpa berlama-lama lagi, fahri ingin berbagi contoh teks MC atau pembawa acara untuk peringatan Maulid Nabi dengan menggunakan bahasa jawa yang kami sajikan.

Teks Mc Bahasa Jawa Acara Maulid Nabi

Alhamdulillaahi robbil ‘alamiin, wassolaatu wassalaamu’alaa asrofil anbiyaa ii wal mursaliin sayyidina muhammadin, wa’ala alihi wa’ashabihi ajma’in,

Robbi srohli sodri wahsirli amri wahlul ukdatammi lisaani yafkohul kauli amma ba’du.

Hadrotulmuhtaromin, para alim, para ulama’, para Kyai engkang tansah kaulata’dhimaken. Wabil khusus dumateng panjenenganipun Rama KH.Abdul Ghofur ingkang kita tenggak fatwa-fatwahipun

Sesepuh pini sepuh, Hadirin hadirot ingkang kaula hormati. Mangga kita sareng-sareng ngraosaken rasa syukur dhateng Allah SWT, ingkang sampun maringi hidayah saha kenikmatan, sehingga kita saged rawuh Wonten Ing menika majelis ingkang Insya Allah Barokah.

Sholawat saha salam Boten kasupen kita aturaken dhateng kanjeng nabi Muhammad SAW, ingkang kita tengga- tenggasyafa’atipun wonten Ing yaummil akhir, amin Allahumma amin.

Hadirin hadirot ingkang dimulyakan Allah. Wonten Ing dalu menika kaula supados pranata adhicara, badhe maosaken susunan acara adhicara pengetan Maulid Nabi Muhammad SAW serta haul Simbah Kholil Harun kalian Masayikh Pondok Pesantren Raudlotut Tholibin (TSI) Kasingan Rembang .

SUSUNAN ACARANIPUN INGGIH PUNIKA 

  1. Pambikaan
  2. Waosan ayat- ayat suci Al-Qur’an
  3. WaosanAl-Barjanji
  4. Waosan tahlil 
  5. Sambutan-sambutan 
  6. Waosan Manakib
  7. istirahat
  8. Mauidhoh khasanah SahaDo’a
  9. Penutup

Hadirin hadirot ingkang minulya, saderengipun adhicara demi adhicara kalampah. Mangga kita sareng-sareng bikak adhicara wonten Ing dalu menika, kanthi waosan Umul kitab. Liridholillahi wali syafa’atirosulillah Al-Fatihah............... matursuwun

Kalajengaken adhicara ingkang angka kalih. Nininjih waosan ayat – ayat suci Al-Qur’an. Wonten Ing dalumenika, badhe diwaosakendencing Ustadz Abu Said Al-Hafidz. Dhumateng Panjenengan Ustadz Abu Said Al-Hafidz kaula sumanggaaken..............Shodaqollahul’adhim. mugi-mugikanthi waosan ayat-ayat suci Al-Qur’an, kita saged nambahi takwa kita dhateng Allah SWT 

Sumangga kita manfaataken momen punika kangge mengeti Maulid Nabi kanthi suka bungah lan kebersamaan. Lumantar program ingkang sampun katata kanthi sae punika, kita badhe nyekseni maneka warni kagiyatan ingkang badhe ngebaki manah kita kanthi rasa tresna dhateng Kanjeng Nabi lan nambahi kawruh babagan gesangipun.

Pungkasan, sumangga kita aturaken puja-puji dhumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala, mugi-mugi pengetan Maulid Nabi punika dados sarana anggenipun nyeketaken dateng panjenenganipun, ngiyataken iman, saha dadosaken kita tiyang ingkang langkung sae anggenipun niru tuladha Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teks Pembawa Acara Bahasa Jawa Pendek Acara Maulid Nabi

Teks Pembawa Acara Bahasa Jawa pendek acara maulid nabi

Demikian postingan mengenai contoh teks mc bahasa jawa dalam acara memperingati maulid nabi Muhammad SAW. Semoga dengan artikel yang fahri tulis ini dapat memperlancar acara maulid nabi yang akan kamu agendakan.

Posting Komentar untuk "Contoh Teks Mc Bahasa Jawa Acara Maulid Nabi"