Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Khutbah Jumat Bahasa Jawa Penyakit Hati

Khutbah Jumat Bahasa Jawa Penyakit Hati

Khutbah Jumat Bahasa Jawa Penyakit Hati

Khutbah jumat bahasa jawa penyakit hati adalah salah satu momen penting bagi umat Islam untuk mendapatkan pengajaran dan nasihat dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.

Penyakit hati memiliki potensi yang cukup besar untuk mengganggu ketenangan batin dan merusak akhlak seseorang. Dalam pandangan Islam, penyakit-penyakit hati ini harus diatasi dengan pengetahuan, introspeksi, dan amalan yang benar.

Berikut di bawah ini islamtwins.com berikan contoh teks khutbah jumat bahasa jawa dengan tema penyakit hati.

Bismillahirrahmanirrahim,

Sadaya puji kagunganipun Allah, Pangeraning alam. Sholawat saha salam mugi tansah kalimpahaken dhumateng Nabi Muhammad SAW, ingkang mujudaken risalah ingkang kebak pepadhang tumrap umat manungsa. Puji syukur kita aturaken dhumateng kanugrahanipun ingkang tanpa wates, ingkang sampun nuntun kita dhateng margi, nepangaken kita dhateng agami Islam minangka tuntunan gesang ingkang sampurna.

Sedulur-sedulur sing diberkahi dening Allah,

Wonten ing kalodhangan punika, sumangga kita sami ngrenungaken babagan penyakit manah ingkang asring kalampahan wonten ing padintenan. Penyakit-penyakit kasebut, sanajan ora kasat mata, nanging bisa ngrusak kesucian ati lan ngalangi hubungan spiritual kita karo Allah SWT. Ing Al-Qur'an lan hadits Nabi Muhammad, akeh sing disebutake babagan bahaya penyakit ati iki. Pramila sumangga kita sesarengan mangertosi, mangertos, saha ngrampungi lara-lara manah menika supados saged nggayuh katentreman saha barokah ing gesang kita.

1. Hasad (Iri Hati)

Sedulur-sedulur sing diberkahi dening Allah,

Penyakit ati pisanan sing bakal kita bahas yaiku hasad utawa iri. Iri yaiku rasa ora seneng marang kasuksesan, kamakmuran, utawa rasa senenge wong liya. Iki minangka penyakit ati sing bisa ngrusak hubungan sosial, ngrusak awake dhewe, lan ngalangi hubungan spiritual karo Allah SWT.

Hasad minangka penyakit sing muncul amarga kurang rasa syukur marang nikmat sing wis diparingake dening Allah marang wong liya. Ali bin Abi Thalib ra ngandika, "Hasad mangan amal kaya geni mangan kayu." Wonten ing Al-Qur’an Allah SWT ngengetaken bab bebaya hasad wonten ing surat Al-Hasyr ayat 8, “Lan wong-wong kang duwe kabegjan kudu menehi marang kang duwe keterbatasan”.

Nyingkiri Hasad

Nyingkiri hasad minangka langkah pisanan kanggo njaga ati saka penyakit iki. Cara sing sepisanan yaiku mikir babagan berkah sing diparingake dening Gusti Allah. Kita kudu tansah bersyukur karo apa sing kita duwe, tinimbang mbandhingake apa sing diduweni wong liya. Kanjeng Nabi dawuh, "Delengen marang wong kang luwih asor tinimbang sira, lan aja sira deleng marang wong kang luwih dhuwur drajate tinimbang sira". (HR.Muslim)

Ngatasi Hasad

Nalika raos cemburu muncul, penting kanggo ngatasi lan ngontrol langsung. Ing ngisor iki sawetara langkah sing bisa ditindakake:

 • Ndedonga kanggo Kesejahteraan Dheweke: Ngilangake rasa iri kanthi ndedonga supaya berkah lan sukses. Pandonga kanggo kabecikan wong liya bakal mbantu ngresiki ati saka perasaan negatif.
 • Pamerake Kabecikane: Yen sampeyan nemokake wong liya sing bisa nggayuh, kabari wong liya babagan prestasi kasebut. Iki minangka cara kanggo pujian lan lali rasa cemburu.
 • Bungah ing Kasuksesane: Nyingkirake rasa iri kanthi ngrasakake kabungahan ing suksese wong liya. Rasulullah saw ngendika, "Sapa sing ora seneng karo rezeki sedulure, mula dheweke ora kalebu golongan kita." (HR. At-Tirmidzi)
 • Fokus ing ndandani awake dewe: Gunakake raos ala minangka motivasi kanggo nambah dhewe. Ngalihake energi negatif menyang semangat kanggo nggayuh tujuan pribadi sing luwih apik.
 • Konsentrasi ing Akherat: Elinga yen sukses lan kebahagiaan donya mung sementara. Fokusake perhatian kita ing Akhirat sing langgeng lan usaha kanggo entuk ridha Allah.

2. Kebencian (Hiqd)

Sedulur-sedulur sing diberkahi dening Allah,

Kebencian, utawa "hiqd" ing basa Arab, yaiku penyakit ati sing ngrusak hubungan sosial, mengaruhi kesejahteraan batin, lan ngalangi kita cedhak karo Allah SWT. Gething muncul amarga ora seneng, iri, utawa perasaan negatif marang wong liya. Allah SWT nandheske ing Al Qur'an yen gething iku sawijining sipat sing ora diijini ing Islam.

Rasa sengit bisa muncul saka macem-macem kahanan. Iku bisa muncul amarga raos kurang adil utawa rasa ora marem karo nasibe dhewe. Ananging kedah eling bilih Allah SWT punika ingkang maringi rizki lan takdir, lan kita kedah sabar kaliyan paringipun.

Bebaya Wadeh

Sengit nduwe pengaruh ngrusak ing urip kita. Iki bisa nyebabake perpecahan ing antarane anggota masyarakat, ngrusak hubungan kulawarga, lan nggawe pemahaman sing salah babagan jagad ing sekitar kita. Satemene kanjeng Nabi Muhammad nerangaken wonten ing hadits, "Ora sah wong sengit marang sedulure, senajan karo paningal mripate".

Ngatasi Gething

Kanggo ngatasi rasa sengit, kita kudu njupuk langkah konkrit kanggo ngresiki ati saka perasaan negatif iki:

 • Pandonga lan Introspeksi: Pandonga minangka kunci kanggo owah-owahan ing ati. Njaluk marang Allah kanggo ngresiki atimu saka gething lan njaluk bantuan kanggo ngatasi raos negatif iki. Introspeksi uga penting banget, yaiku nggambarake alasan ing mburi rasa gething lan golek solusi kanggo ngilangi.
 • Ngerti Nilai Kemanusiaan: Elinga yen saben individu iku titahing Gusti Allah sing pantes diajeni. Saben wong duwe kaluwihan lan kekurangan dhewe-dhewe. Ngelingi nilai-nilai manungsa ing interaksi kita bisa mbantu nyuda rasa nesu.
 • Laku Empati: Coba deleng jagad saka sudut pandang wong liya. Ngupaya ngerti perasaan lan perspektif wong liya bisa nyuda rasa gela lan mbantu mbukak pikiran kita.
 • Omongan kanthi terang-terangan: Yen ana konflik utawa ora setuju, aja nganti rasa nesu ing atimu. Luwih becik mbukak dialog sing jujur ​​lan mbukak kanggo nemokake solusi bebarengan.
 • Ngganti Pola pikir: Sadar yen rasa sengit mung bakal ngrusak awake dhewe. Ngganti pola pikir kita saka negatif dadi positif bakal mbantu nyuda rasa gething.
 • Ngapalake lan Nglakoni Ayat-ayat Pembaharuan Ati : Nglakokake ayat-ayat Al-Qur'an sing ngajak pangapura, nindakake kabecikan, lan njaga hubungan apik karo wong liya. Tuladhanipun wonten ing Al Qur’an (QS. Fushshilat: 34) ingkang unen-unen: “Pancen piwales ala iku mung kadurjanan, nanging sapa sing ngapura lan nindakake kabecikan, ganjarane bakal ditanggung dening Allah. "

3. Takabbur (Pemarah)

Hadirin yang dirahmati Allah,

Takabbur utawa sombong yaiku penyakit ati sing nganggep awake dhewe luwih apik tinimbang wong liya. Allah SWT ngendika wonten ing Al Qur’an (QS. An-Nisa: 36),

"Aja ngremehake wong liya, lan aja meri marang sapadha-padha lan aja padha nyebut jeneng ala."

Kanjeng Nabi Muhammad SAW paring pepenget bilih tiyang ingkang gadhah kanthong kesombongan sekedhik ing manahipun boten badhe mlebet swarga.

Bebaya Takabbur

Nesu lan angkuh bisa ngrusak hubungan sosial, ngrusak awake dhewe, lan nyingkirake sih-rahmat Gusti. Nesu sing ora dikendhaleni bisa ngrusak kesehatan mental lan fisik, uga nglarani perasaane wong liya ing sekitar kita.

Ngatasi Takabbur

Kanggo ngatasi takabbur lan jengkel, kita kudu melu proses perbaikan diri sing terus-terusan:

 • Introspeksi Dhewe: Nggambarake kanthi jujur ​​marang prilaku lan tumindak kita minangka langkah pisanan. Pitakonan apa bangga utawa nesu sampeyan bener-bener migunani utawa mung ngrusak.
 • Nglindhungi saka nepsu: Rasulullah paring pitutur marang kita supaya ngungsi saka nesu lan ndedonga kanggo ngontrol. "Dhuh Allah, kawula nyuwun pangayoman dhumateng Paduka saking murka lan angkuh."
 • Laku Ngontrol Dhiri: Nalika nesu utawa bangga mundhak, sinau kanggo ngontrol. Rasulullah saw ngendika, "Dudu wong kang kuwat pukulune, nanging wong kang kuwat ngendhaleni awake nalika nesu."
 • Dadi Empati: Coba ngerti perasaan lan pandangane wong liya. Iki bisa mbantu kita ndeleng kahanan saka perspektif sing beda lan supaya ora sombong.
 • Komitmen kanggo Ngapikake Dhiri: Sombong ora bakal ilang kanthi cepet, nanging kanthi komitmen lan usaha sing konsisten, kita bisa ningkatake awake dhewe. Nyoba dadi luwih andhap asor lan sabar iku kunci.
 • Tetep Syukur: Eling marang nikmat sing diparingake dening Gusti. Tetep syukur bakal nyuda rasa sombong lan nesu.

4. Ujub (Pamer)

Hadirin yang dirahmati Allah,

Ujub minangka penyakit ati sing ndadekake wong rumangsa bangga lan nuduhake kabecikan sing diduweni. Iki ngarahake manungsa waé kanggo awake dhewe tinimbang marang Allah SWT. Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampun nengenaken pentingipun ngasoraken dhiri lan nebihi pamer.

Dampak ala Ujub

Ujub bisa ngrusak katentreman batin amarga ndadekake manungsa tansah ngukur ajine marang norma donya. Sikap iki uga ngalangi wutah spiritual amarga fokus banget marang awake dhewe lan ora kalebu golek berkah sing sejatine.

Ngatasi Ujub

Kanggo nglawan ujub, kita kudu tumindak konkrit kanggo ngresiki ati lan njaga keseimbangan ing urip:

 • Eling marang Sumbering Sakabehe Kabecikan: Allah SWT iku sumbering sakabehing kabecikan kang kita duweni. Ngerti manawa kabeh prestasi lan berkah sing kita alami saka Panjenengane, kita bakal rumangsa luwih andhap asor.
 • Nuduhake Kabecikan Tanpa Pamer: Yen kita duwe kabecikan utawa prestasi, ayo padha nuduhake lan entuk manfaat tanpa pamer. Allah tresna marang wong sing menehi kabecikan kanthi rahasia.
 • Ngeling-eling Manungsa Debasement: Elinga yen manungsa iku makhluk sing ringkih lan rawan. Kita ora duwe apa-apa kanggo gumunggung yen dibandhingake karo Gusti Allah.
 • Ndherek andhap asor: Nabi Muhammad SAW minangka tuladha saka andhap asor. Dheweke ora tau pamer senajan nduweni kuwalitas lan sukses sing luar biasa.
 • Semedi ing Kaagungan Allah: Nyumurupi keagungan alam semesta lan ngawasi ayat-ayat Allah ing tumitah bakal mbantu kita ngasorake awak lan ora pamer.

5. Hasut (Sikap Curiga)

Hadirin yang dirahmati Allah,

Hasutan mujudake lelara ati kang nuwuhake rasa curiga marang tujuwane wong liya. Iki nggawe rasa ora percaya lan ngrusak hubungan. Allah SWT wonten ing Al-Qur’an (QS. Al-Hujurat: 12) negesaken supados kita boten mbelani tiyang sanes.

Bebaya saka hasut

Tumindak ngrusak ikatan sosial lan ngrusak awake dhewe. Kanthi curiga marang maksud apik wong liya, kita nggawe iklim ora percaya sing nggawe hubungan dadi rapuh. Kajaba iku, rasa curiga sing terus-terusan uga bisa nyebabake stres lan kuatir sing ngrusak kesejahteraan mental.

Ngatasi hasut

Kanggo ngatasi rasa curiga, kita kudu ngerti lan ngatasi panyebabe, lan ngganti awake dhewe:

 • Papan perlindungan saka Godaan Iblis: Rasa curiga asring muncul amarga pengaruh Iblis sing nyoba ngganggu hubungan sing apik. Njaluk perlindungan marang Gusti Allah saka godaan setan.
 • Mikir sing paling apik kanggo wong liya: Islam mulang kita supaya nggawe asumsi sing paling apik babagan maksude wong liya. Rasulullah saw ngendika, "Ora ana wong mukmin sing curiga, kajaba Allah bakal ndhatengake barang ala sing ana ing awake."
 • Ngomong Langsung karo Wong sing Kuwatir: Yen kita rumangsa curiga karo maksud utawa tumindake wong, luwih becik ngomong langsung kanggo njlentrehake. Iki bakal nyegah misunderstandings saka kedadeyan.
 • Ngontrol Pikiran Negatif: Latih pikiran kanggo fokus ing perkara sing positif. Rasa curiga asring asale saka pikiran negatif sing ora bisa dikendhaleni.
 • Ningkatake Kualitas Dhewe: Ngapikake awake dhewe lan ngembangake rasa percaya diri. Wong sing duwe kapercayan sing kuat babagan awake dhewe cenderung kurang curiga karo maksude wong liya.
 • Nindakake Nilai Kejujuran: Kita kudu netepi nilai-nilai kejujuran ing kabeh tumindak lan tembung. Dadi, wong liya bakal luwih gampang percaya lan ngilangi rasa curiga.

6. Qana'ah (Ketidakpuasan)

Hadirin yang dirahmati Allah,

Lelara ati iki nuwuhake rasa ora marem marang nikmat lan rejeki sing wis diparingake dening Allah SWT. Kita diajari supaya bersyukur lan marem marang apa sing wis diparingake dening Gusti, amarga sejatine syukur iku kuncine berkah.

Bebaya saka qana'ah

Sikap ora marem bisa ngrusak mental lan emosi kita. Ajeg rasa ora marem karo apa sing kita duweni bisa nuwuhake rasa gelisah, kuwatir, lan ora seneng. Kajaba iku, rasa ora marem uga bisa nyengkuyung kita supaya terus-terusan ngupayakake luwih akeh, tanpa ngurmati apa sing wis diwenehake.

Ngatasi qana'ah

Kanggo ngatasi rasa ora puas, kita kudu ngganti perspektif lan nambah hubungan kita karo Gusti Allah lan jagad:

 • Mensyukuri Nikmat Allah: Renung-renungi nikmat-nikmat ingkang sampun dipun paringaken dening Allah. Wiwit saka manfaat kesehatan, hawa sing resik, nganti katresnan saka kulawarga. Ngeling-eling nikmat-nikmat iki bakal mulang kita kanggo bersyukur.
 • Praktek Syukur Saben Dina: Biasane nulis sawetara perkara sing sampeyan syukuri saben dina. Iki bakal mbantu kita ngalihake perhatian saka kekurangan menyang berkah sing wis ana.
 • Bandhingake Dhewe karo Wong-wong sing Asor: Aja mbandhingake awake dhewe karo wong sing luwih sukses utawa luwih sugih, lan goleki wong sing luwih butuh. Iki bakal mbantu ngasorake awak lan nyuda rasa ora puas.
 • Ngindari kepinginan kakehen: Kita asring kepepet ing budaya konsumen sing tansah pengin liyane. Ngurangi ngidam lan fokus ing apa sing penting yaiku langkah positif.
 • Pasrah marang Rencanane Gusti: Percaya yen apa sing diparingake Gusti iku sing paling apik kanggo kita. Nampa rasa ora marem kanthi ati sing mbukak minangka wujud tawakkal marang Allah.

7. Hasrat yang Berlebihan (Syahwat yang Tak Terkendali)

Hadirin yang dirahmati Allah,

Penyakit ati iki kalebu kepinginan sing ora bisa dikendhaleni kanggo perkara kadonyan, kayata bandha, kekuwatan, utawa kesenengan fisik. Allah SWT paring pepenget supados mboten keterlaluan ing urusan kadonyan lan tansah ngutamakaken kepentingan akhirat.

Bebaya Kepinginan Kakehan

Kekarepan sing kakehan bisa njalari kita adoh saka tujuan spiritual lan nuntun kita menyang prilaku sing ora cocog karo ajaran Islam. Iki bisa ngrusak hubungan sosial, kesehatan mental, lan moralitas.

Ngatasi kepinginan gedhe banget

Kanggo ngatasi kepinginan sing berlebihan, kita kudu golek keseimbangan lan kontrol kanggo ngontrol hawa nafsu:

 • Ngerteni Tujuan Urip: Elinga yen tujuan utama urip kita yaiku nyedhak marang Gusti Allah lan entuk berkah. Aja nganti kepinginan kadonyan ngganggu kita saka tujuan spiritual iki.
 • Manut Watesan Islam: Islam nyedhiyakake wates lan pedoman sing jelas babagan prilaku lan tumindak kita. Pangertosan lan tindakake ajaran Islam bakal mbantu kita ngontrol hawa nafsu sing berlebihan.
 • Pasa lan Dzikir: Puasa kanthi rutin bisa mbantu ngontrol hawa nafsu lan ngresiki ati. Kajaba iku, dzikir lan donga uga mbantu ngarahake perhatian marang perkara sing luwih penting tinimbang kepinginan donya.
 • Usaha kanggo Keseimbangan: Melu kegiatan sing migunani lan seimbang, kalebu olahraga, kegiatan sosial, lan perbaikan diri. Iki bakal mbantu ngganggu nafsu sing berlebihan.
 • Jaga Lingkungan: Ngindhari lingkungan sing nyebabake kepinginan sing berlebihan. Dadi ing lingkungan sing positif lan ndhukung bakal mbantu kita njaga kontrol diri.
 • Nglakoni Sabar lan Ngontrol Dhiri : Nglakonana sabar ngadhepi godaan hawa nafsu sing kakehan. Nalika kita bisa ngontrol hawa nafsu, kita nguatake jiwa.

Hadirin yang dirahmati Allah,

Ngatasi penyakit ati mbutuhake kesadaran diri, ngontrol diri lan usaha sing serius. Kita kudu tansah ngupaya ngresiki ati saka penyakit kasebut kanthi muhasabah, introspeksi, lan nambahi ibadah. Anggenipun netepi Al-Qur’an saha Sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW badhe dados tuntunan ingkang kiyat anggen kita njagi resik manah kita.

Sumangga kito sedoyo sedoyo badhe nglawan penyakit manah menika lan nggenteni sifat-sifat ingkang sae ingkang dipun anjuraken wonten ing Islam. Kanthi njagi resik manah kita badhe ngraosaken tentreming batin lan langkung caket kaliyan Allah SWT. Mugi-mugi Allah SWT paring kekiyatan saha hidayah dhumateng kito sedoyo kangge ngatasi penyakit ati menika. Amin, Rabbal 'alamin.

Pungkasan, kula nyuwun pangapunten menawi wonten tembung ingkang kirang trep. Muga-muga khutbah iki bisa mupangate lan bisa nuwuhake semangat kanggo kita kabeh supaya tetep resik lan resik.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Posting Komentar untuk "Khutbah Jumat Bahasa Jawa Penyakit Hati"