Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Apa Arti Dari Ya Ayyuhalladzina Amanu? Berikut Makna Yang Terkandung Di Dalam nya

Ya Ayyuhalladzina Amanu

Islamtwins.com - Untuk beberapa besar pemeluk orang islam, pasti perkataan ya ayyuhalladzina amanu sudah tidak asing lagi.

Alasannya, perkataan dalam bahasa Arab ini lumayan kerap muncul dalam bagian ayat surat di Alquran. Biarpun begitu, kelihatannya hingga disaat ini sedang banyak pemeluk orang islam yang belum mengenali maksud ya ayyuhalladzina amanu.

Sementara itu, dalam Alquran ayat ya ayyuhalladzina amanu tidak cuma diulang sekali 2 kali. Perihal inilah yang membuat banyak orang mencurigai perkataan ya ayyuhalladzina amanu cukup berarti buat dikenal maksud serta maknanya.

Lalu apa maksud ya ayyuhalladzina amanu yang dituturkan berkali- kali dalam banyak surat di Alquran?

Selanjutnya ini merupakan keterangan tentang ayat Ya Ayyuhalladzina Amanu bersama terjemahan serta maknanya dalam Alquran.

Ya Ayyuhalladzina Amanu merupakan salah satu ayat yang sering ditemui di dalam kitab suci Alquran. Arti dari perkataan itu merupakan panggilan ataupun jeritan untuk banyak orang beriman.

Secara alih bahasa dalam bahasa Indonesia, maksud dari perkataan Ya Ayyuhalladzina Amanu merupakan‘ wahai orang- orang beragama’, perkataan Ya Ayyuhalladzina Amanu diulang sebesar 89 kali dalam Alquran.

Perkataan Ya Ayyuhalladzina Amanu ini dipahami selaku karakteristik fisik dari ayat - ayat madaniyah ataupun ayat - ayat Alquran yang diturunkan sesudah rasul hijrah ke Madinah.

Kehadiran ayat Ya Ayyuhalladzina Amanu bukan cuma teguran Allah pada hamba - hamba Nya yang beriman. Tetapi umumnya dilanjutkan dengan ayat lain yang berhubungan dengan perintah ataupun pantangan dari Allah SWT.

Ayat- ayat yang ada perkataan Ya Ayyuhalladzina Amanu biasanya disambung dengan tema- tema pertanyaan keharusan, pantangan, jihad, qital, penghormatan pada manusiawi serta yang lain, yang selaku biasa bertajuk sungguh- sungguh serta mengisyaratkan bukti diri keagamaan seseorang mukmin.

Bagi pakar pengertian Alquran sekaligus sastrawan Mukmin Indonesia, Profesor. Quraish Shihab, panggilan Ya Ayyuhalladzina Amanu bukan saja ialah panggilan mesra. Namun pula dimaksudkan supaya orang beriman itu dibawa menyiapkan diri melakukan isi ajakan.

Penggagas Pusat Riset Quran( PSQ) itu berkata, dalam kondisi ini diriwayatkan kalau sahabat Rasul SAW., Ibnu Masud mengatakan:

“ Bila Kamu mendengar panggilan Ilahi ya ayyuha alladzina amanu, sehingga siapkanlah dengan bagus pendengaranmu, sebab sebetulnya terdapat kebaikan yang Allah SWT perintahkan ataupun aib yang Ia larang.”

Selanjutnya ilustrasi bagian Alquran yang ada perkataan Ya Ayyuhalladzina Amanu di dalamnya:

يٰٓاَيُّهَاالَّذِيْنَاٰمَنُوااتَّقُوااللّٰهَوَقُوْلُوْاقَوْلًاسَدِيْدًاۙ

Ya ayyuhalladzina amanuttaqullāha wa qụlụ qaulan sadīdā

Artinya:“ Wahai orang - orang yang beriman! Bertakwalah kalian pada Allah serta ucapkanlah perkataan yang benar”( QS. Al Ahzab ayat 70).

Pada bagian itu, Allah SWT memanggil pada orang- orang beriman buat tetap bertakwa kepada- Nya. Tidak hanya itu, banyak orang beriman pula diperintahkan buat tetap melafalkan percakapan yang benar ataupun jujur.

Dalam Islam, jujur adaIah usaha buat seIaIu menyeIaraskan tingkah laku serta percakapan. Kemauan buat jujur menimbulkan seseorang musIim seIaIu bisa diyakini daIam tindakan, perkataan, serta kelakuan nyata tiap hari.

Ilustrasi ayat lain yang ada kalimat Ya Ayyuhalladzina Amanu di dalamnya.

1. Surat Al Baqarah Ayat 104

Bunyi bagian latin:

Yaaa ayyuhal laziina aamanuu laa taquuluu raainaa wa quulun zurnaa wasmauu; wa lilkaafiriina azaabun aliim

Artinya:

" Wahai orang- orang yang beriman! Janganlah kamu katakan, Raina, tetapi katakanlah," Unzurna," dan dengarkanlah. Dan orang- orang kafir akan mendapat azab yang pedih."

2. Surat Al Baqarah Ayat 153

Bunyi ayat latin:

Yaaa ayyuhal laaziina aamanus taiinuu bissabri was Salaah; innal laaha maas- saabiriin

Artinya:

" Wahai orang- orang yang beriman! Mohonlah pertolongan( kepada Allah) dengan sabar serta shalat. Sungguh, Allah beserta orang- orang yang sabar."

3. Surat Al Baqarah Ayat 183

يٰٓاَيُّهَاالَّذِيْنَاٰمَنُوْاكُتِبَعَلَيْكُمُالصِّيَامُكَمَاكُتِبَعَلَىالَّذِيْنَمِنْقَبْلِكُمْلَعَلَّكُمْتَتَّقُوْنَۙ

Ya ayyuhalladzina amanụ kutiba alaikumuṣ-ṣiyāmu kamā kutiba alallażīna ming qablikum laallakum tattaqụn

Artinya:“ Wahai orang- orang yang beriman! diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”( Al- Baqarah ayat 183).

Pada ayat di atas, Allah SWT memanggil pada orang- orang yang beriman buat berpuasa. Bagian ini pula jadi dasar peranan puasa untuk pemeluk Islam di semua dunia. Puasa merupakan salah satu rukun Islam. Di antara puasa yang harus dijalani yakni puasa pada bulan Ramadhan.

4. Surat Al Baqarah Ayat 208

Bunyi ayat latin:

Yaaa ayyuhal laziina aamanud khuluu fis silmi kaaaffatanw wa laa tattabiuu khutuwaatish Shaitaan; innahuu lakum aduwwum mubiin

Artinya:

" Wahai orang- orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah- langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu."

5. Surat Al Baqarah Ayat 267

Suara ayat latin:

Yaaa ayyuhal laziina aamanuuu anfiquu min taiyibaati maa kasabtum wa mimmaaa akhrajuaa lakum minal ardi wa laa tayammamul khabiisa minhu tunfiquuna wa lastum bi aakhiziihi illaaa an tughmiduu fiih; walamuuu annal laaha Ghaniyyun Hamiid

Artinya:

" Wahai orang- orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik- baik dan sebagian dari apa yang Kita keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata( enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji."

Begitu ulasan tentang ayat Ya Ayyuhalladzina Amanu, alih bahasa serta maknanya dalam Alquran. Perkataan Ya Ayyuhalladzina Amanu bukan semata- mata panggilan biasa dari Allah SWT buat banyak orang beriman. Tetapi terdapat kondisi perintah melaksanakan kebaikan serta pantangan melaksanakan keburukan.

Mudah- mudahan berguna serta dapat menaikkan keagamaan kita selaku seseorang mukmin. Amiin. 

Posting Komentar untuk "Apa Arti Dari Ya Ayyuhalladzina Amanu? Berikut Makna Yang Terkandung Di Dalam nya"