Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Apa Maksud Dari Pertanyaan Perbaiki Sholatmu Maka Allah Akan Memperbaiki Kehidupanmu?

Apa Maksud Dari Pertanyaan Perbaiki Sholatmu Maka Allah Akan Memperbaiki Kehidupanmu?

Kala kamu tidak mengenali mesti memulai dari mana buat memperbaiki hidupmu, sehingga mulailah buat memperbaiki salatmu.

Sehingga sudah tentu Allah hendak memperbaiki hidupmu. Lalu Apa Maksud Dari Pertanyaan Perbaiki Sholatmu Maka Allah Akan Memperbaiki Kehidupanmu?

Apa Maksud Dari Perbaiki Sholatmu Maka Allah Akan Memperbaiki Kehidupanmu?

Maksud Dari Pertanyaan Perbaiki Sholatmu Maka Allah Akan Memperbaiki Kehidupanmu ialah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta’ ala. Suatu kaidah yang berlaku di setiap kondisi.

Bila anda mau memperoleh bantuan serta perlindungan, sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta’ ala sudah mengatakan dalam firman- Nya:

يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُواإِنتَنصُرُوااللَّهَيَنصُرْكُمْوَيُثَبِّتْأَقْدَامَكُمْ

“ Wahai orang- orang yang beriman, jika kalian menolong( agama) Allah niscaya Ia akan menolong dan mengokohkan kedudukan kalian.”( QS. Muhammad: 7)

إِنَّاللّهَمَعَالَّذِينَاتَّقَواْوَّالَّذِينَهُممُّحْسِنُونَ

“ Sesungguhnya Allah bersama orang- orang yang bertaqwa dan orang- orang yang berbuat kebaikan.”( QS. An- Nahl: 128)

إِنَّالَّذِينَآمَنُواوَعَمِلُواالصَّالِحَاتِسَيَجْعَلُلَهُمُالرَّحْمَنُوُدّاً

“ Sesungguhnya Allah bersama orang- orang yang beriman dan beramal shalih, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan di hati mereka rasa kasih sayang.”( QS. Maryam: 96)

Yakinlah kecintaan serta kasih sayang orang- orang yang beriman:

Jika kamu mau terlindung dari kejahatan orang, sehingga Allah memberikan jaminan perlindungan dari kejahatan hamba- hamba- Nya lewat ibadah yang benar.

Apabila kamu mau dimudahkan kala mengalami masa yang susah, keluar dari kesempitan, mengetahui yang betul di antara kebatilan, serta yang salah di antara kebenaran, sehingga Allah menjamin itu semua untuk siapa saja yang patuh serta bertakwa kepada- Nya.

Allah berfirman:

وَمَنيَتَّقِاللَّهَيَجْعَللَّهُمِنْأَمْرِهِيُسْراً

“ Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Allah akan menjadikan kemudahan dalam urusannya.”( QS. Ath- Thalaq: 4)

يِاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُواْإَنتَتَّقُواْاللّهَيَجْعَللَّكُمْفُرْقَاناًوَيُكَفِّرْعَنكُمْسَيِّئَاتِكُمْوَيَغْفِرْلَكُمْوَاللّهُذُوالْفَضْلِالْعَظِيمِ

“ Wahai orang- orang yang beriman, jika engkau bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu petunjuk dan mengampuni segala kesalahan- kesalahanmu dan mengampuni dosa- dosamu. Dan Allah Maha Mempunyai karunia yang besar.”( QS. Al- Anfal: 29)

Jika kamu mau dijauhkan dari terjerumus pada perbuatan- perbuatan keji.

Allah juga berfirman:

كَذَلِكَلِنَصْرِفَعَنْهُالسُّوءَوَالْفَحْشَاءإِنَّهُمِنْعِبَادِنَاالْمُخْلَصِينَ

“ Demikianlah, agar kami memalingkan darinya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya dia( Yusuf) termasuk hamba- hamba Kami yang terpillih.”( QS. Yusuf: 24)

Sehingga, dengan selalu istiqamah di karena ketaatan pada Allah, Ia akan membebaskanmu, memilihmu, serta menjauhkanmu dari seluruh kejelekan. _

Allah Subhanahu wa Ta’ ala berkata mengenai hubungan seseorang hamba dengan Rabb- nya lewat salat:

إِنَّالصَّلَاةَتَنْهَىعَنِالْفَحْشَاءوَالْمُنكَرِ

“ Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.”( QS. Al- Ankabut: 45)

Jadi Maksud Dari Pertanyaan Perbaiki Sholatmu Maka Allah Akan Memperbaiki Kehidupanmu ialah untuk memperbaiki hubunganmu dengan Allah terlebih dahulu agar Allah akan memberikan kebaikan kepadamu.

 Wallahu A’ lam 

Posting Komentar untuk "Apa Maksud Dari Pertanyaan Perbaiki Sholatmu Maka Allah Akan Memperbaiki Kehidupanmu?"