Inna Fatahna Laka Fathan Mubina Arab Latin Beserta Artinya

Inna Fatahna Laka Fathan Mubina Arab Latin

Lafadz inna fatahna laka fathan mubina ialah lafaz ayat kesatu dari surah Al Fath.

Ayat ini berisi mengenai Allah telah membagikan pada Muhammad kemenangan yang jelas yang tidak terdapat keragu- raguan sedikitpun mengenai kemenangan itu.

Inna Fatahna Laka Fathan Mubina Arab Latin Beserta Artinya

Selanjutnya ini ialah bacaan inna fatahna laka fathan mubina dalam bahasa arab, latin serta artinya.

اِنَّافَتَحْنَالَكَفَتْحًامُّبِيْنًاۙ

Inna fatahna laka fatham mubina

Artinya:" Sesungguhnya Kami telah menganugerahkan kepadamu kemenangan yang nyata."( QS. Al Fath: 1)

Para pakar tafsir berlainan opini mengenai arti dari kata“ kemenangan” dalam ayat ini.

Beberapa mereka beranggapan penaklukan Mekah. Terdapat yang beranggapan, penaklukan negeri- negeri yang waktu itu terletak di bawah kekuasaan bangsa Romawi, serta terdapat pula yang beranggapan, Perdamaian Hudaibiyyah.

Mayoritas pakar tafsir mengikuti opini terakhir ini. Begitu pembahasan inna fatahna laka fathan mubina bersama artinya serta tulisan latinnya.

wallahu a'lam bishawab

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url