Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Wama Arsalnaka illa Rahmatan Lil Alamin, Surah Al Anbiya Ayat 107

Wama Arsalnaka illa Rahmatan Lil Alamin Arab

Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin ialah ayat ke 107 dari Al Quran Surat Al Anbiya. Surah Al Anbiya ialah surah ke 21 dalam Al Quran. Surah Al- Anbiya dibagi dalam 112 ayat serta terhitung dalam kalangan surah Makkiyah.

Pada surat Al Anbiya ayat 107 Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin artinya Kami tidak mengutus engkau ( Nabi Muhammad ), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Orang yang tidak mau membenarkan kekuasaan Allah serta mengingkari anutan yang dibawa oleh nabi- nabi akan diazab Allah di dunia serta di akhirat esok. Oleh sebab itu dipertegas Allah, walaupun begitu nabi - nabi itu merupakan manusia - manusia biasa yang membawa ajaran Allah serta dasar ajarannya ialah tauhid.

Wama Arsalnaka illa Rahmatan Lil Alamin Arab Latin dan Artinya

Selanjutnya ini bacaan surat Al Anbiya ayat 107 yang berbunyi Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin arab latin serta artinya.

وَمَآاَرْسَلْنٰكَاِلَّارَحْمَةًلِّلْعٰلَمِيْنَ١٠٧

Latin: Wa mā arsalnāka illā rahmatal lil-ālamīn. ( QS. Al- Anbiya: 107)

Artinya:" Kami tidak mengutus engkau ( Nabi Muhammad ), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam." ( QS. Al- Anbiya: 107)

Tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad yang membawa agama Nya itu, tidak lain yakni memberi petunjuk serta peringatan supaya mereka bahagia di dunia serta di akhirat. Rahmat Allah untuk seluruh alam mencakup perlindungan, kedamaian, kasih sayang serta sejenisnya, yang diserahkan Allah kepada makhluk Nya.

Bila diamati sejarah manusia serta kemanusiaan, sehingga agama Islam ialah agama yang berupaya sekuat tenaga menghapuskan perbudakan serta aniaya oleh manusia kepada manusia yang lain. Seandainya pintu perbudakan masih terbuka, itu hanyalah sekedar buat mengimbangi perbuatan orang - orang kafir kepada kalangan Muslimin.

Sebaliknya jalan - jalan untuk menghapuskan perbudakan disediakan, baik dengan metode memberi imbalan yang besar untuk orang yang membebaskan budak ataupun dengan menyangkutkan kafarat atau ganjaran dengan pembebasan budak.

Dengan begitu semua umat manusia mendapatkan rahmat, baik yang langsung ataupun tidak langsung dari agama yang dibawa Nabi Muhammad. Namun mayoritas manusia masih memungkiri padahal anugerah yang mereka dapat merupakan belas kasihan serta nikmat Allah.

Apa yang dimaksud sebagai rahmatan lil alamin?

Rahmatan lil alamin maksudnya ialah Pembawa Rahmat, Cahaya, ataupun Keberkahan untuk Seluruh alam semesta. Julukan ini diserahkan pada Nabi Muhammad SAW yang memanglah memberikan Rahmat serta Keberkahan untuk semua Pemeluk Muslim serta membawa mereka dari Zaman Jahiliyah ke Zaman yang Makmur serta Sejahtera sampai saat ini.

Dalam pengertian Ath- Thobari didapatkan pendapat kalau rahmatan lil alamin merupakan penyebutan Allah SWT pada Nabi Muhammad SAW selaku rahmat untuk mahluk Allah SWT. Islam rahmatan lil alamin merupakan rancangan abstrak yang meningkatkan pola hubungan antar manusia yang pluralis, humanis, dialogis, serta toleran. Tidak hanya itu, rancangan ini mengembangkan eksploitasi serta manajemen alam dengan rasa kasih sayang.

Sederhananya, arti Islam rahmatan lil alamin ialah Islam selaku rahmat untuk seluruh alam semesta. Kemudian bagaimana contoh sikap rahmatan lil alamin? Selanjutnya beberapa contoh sikap rahmatan lil alamin:

  • Menerapkan tindakan toleransi
  • Menghindari tindakan diskriminatif
  • Peduli kepada sesama
  • Membuang sampah pada tempatnya

Begitu pembahasan dari islamtwins.com perihal wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin yang artinya " Kami tidak mengutus engkau ( Nabi Muhammad ), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam." yang bisa kita sampaikan, Mudah - mudahan bermanfaat.

wallahu a'lam bishawab

Posting Komentar untuk "Wama Arsalnaka illa Rahmatan Lil Alamin, Surah Al Anbiya Ayat 107"